TWENTYTOFOURTY

All Recipes You Need.

dds

  • คฤหาสน์ 99 ประตู (99 Door Mansion) กับตำนานประตูที่ 100 สุดหลอน แห่งประเทศมาเลเซีย

    คฤหาสน์ 99 ประตู (99 Door Mansion) กับตำนานประตูที่ 100 สุดหลอน แห่งประเทศมาเลเซีย

    คฤหาสน์ 99 ประตู (99 Door Mansion) เป็นหนึ่งในสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามวิจิตรบรรจง แต่กลับถูกทิ้งให้รกร้างอยู่ท่ามกลางป่าที่รกครึ้มมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ ในขณะเดียวกันคนในพื้นที่จำนวนมากก็ปฏิเสธที่จะเข้าไปใกล้หรือรบกวนคฤหาสน์ 99 ประตู แห่งนี้ เพราะเชื่อว่ามันเป็นประตูที่เชื่อมต่อกับโลกหลังความตาย คฤหาสน์ 9 9 ประตู ถูกสร้างขึ้นในปี 1800 โดยครอบครัวตระกูล “Ramsden” ที่แสนร่ำรวย พวกเขาย้ายมาอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับเริ่มต้นธุรกิจสวนยางพาราที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนกระทั่งสร้างบ้านในฝันอย่างคฤหาสน์ 99 ประตู อันแสนสวยงามขึ้นมาได้สำเร็จ  น่าเสียดายที่ความสุขของพวกเขาไม่ยาวนานนัก เพราะในปี 1948 เมื่อหลานชายของพวกเขา “John St. Maur Ramsden” ถูกสังหารด้วยการยิงเข้าที่ศีรษะสองครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าตายสนิท ณ บันไดด้านหน้าของคฤหาสน์ 99 ประตู Humane AI Pin หลายคนเชื่อว่าการฆาตกรรมสุดโหดนี้ เกิดขึ้นจากฝีมือของคนที่อิจฉาความสำเร็จของครอบครัว แต่จนแล้วจนรอดคดีนี้ก็ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ในปี 1950 คฤหาสน์99 ประตู ได้ถูกทิ้งให้รกร้างโดยสิ้นเชิง ท่ามกลางข่าวลือหนาหูว่าสมาชิกของตระกูลนี้ทั้งหมดถูกสาป W69TH บางคนลือว่าคฤหาสน์…

    Continue Reading

Search

About

Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.